Kalite Politikası

Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKASI

Amacımız;en üst kalite seviyesinde imalat faaliyetlerini yürütürken çalışanların sağlığı ve güvenliğinin ,istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesidir.Bu nedenle;Firmanın yapısını oluşturan maddi ve beşeri faktörlerinde sürekli iyileştirilmesidir. Bu nedenle; Firmanın yapısını oluşturan maddi ve beşeri faktörlerinde sürekli iyileştirmeye  giderek büyümeyi gerçekleştirmek;

Sonuçlandırılan her ürünümüzde tasarım,malzeme; işçilik, ve hizmet kalitesi sağlayarak en üst kalite seviyesine ulaşmak;Yasal şartları mevzuat ve işveren sözleşmesi şartlarını eksiksiz yerine getirmek;İmalatımız sırasında doğal kaynakların en etkin biçimde kullanımına ve bu bağlamda kaynak tasarrufu ve yeniden kazanım hususlarına gereken özeni göstermek; Yapılan türm faaliyetlerde çevrenin korunması, toplum menfaatlarinin gözetilmesi ve çalışmalarımızın çağdaş kalite anlayışının ilke ve temellerine dayandırılması, belirlenen hedeflere ulaşmak için sistemli ve planlı eğitim, katılım, , devamlılığı olan geliştirme çalışmaları yapmak, topyekün mükemmellik KALİTE POLİTİKAMIZDIR.