TEKTONİK HAREKETLERDE BORULARIN DAYANIKLILIĞI

Deprem riski taşıyan alanlar için projelerde sıvılaşma, oturma, çökme, kayma vb. felaketlere yönelik analizlerle zeminlerin tehlike  potansiyeli ölçülebilir. Örneğin, 1995 yılı Ocak ayında Japonya’da meydana gelen deprem neticesinde Kobe, Nishinamiyo ve Ashiya şehirlerinde çeşitli malzemelerden  yapılmış ve hasar görmüş gömülü borularda, kullanılan malzeme ile hasar oranı arasındaki ilişki araştırılmış ve sonuç olarak;

plastik boru dayaniklilik testi

Gömülü boru hatlarının güvenliği özellikle deprem riski olan bölgelerde çok önemlidir. Gömülü borular şehrin can damarlarıdır ve bir  deprem anında mutlaka sağlam kalmalı ve tasarım standartlarını karşılamalıdır. Yapılan incelemelerden anlaşıldığı üzere, su ve doğalgaz borusu olarak PE borular, diğer boru malzemeleriyle karşılaştırıldığında deprem  kuvvetlerine karşı daha iyi performans göstermektedir. Yaşanan depremler göstermiştir ki polietilen borular depremden kullanılabilirken rijid borular tamamen devre dışı bırakılarak yeni hatlar  döşenmiştir. Erozyonun yaşandığı yerlerde ise PE100 borunun %600 uzama kabiliyeti neticesinde uzayarak açılması olası tehlikeleri bertaraf etmektedir.  Heyelan bölgelerinde sık sık değiştirilmek zorunda kalan hatlardaki sorunu çözmüştür.

YASİR PLASTİK KALİTE KONTROL LABORATUVARI

 • Yasir Plastik Firması Laboratuvar birimi; tamamı Mühendis Kadrosundan 1 Kalite Kontrol Sorumlusu ve 3 Kalite Kontrol Uzmanı olmak  üzere toplam 4 personelden oluşmaktadır.Ekibimiz TSE standartlarına uygun olarak üretilen Ürünlerin kontrollerini ve testlerini yapmaktadır.Üretilen ürünler 24 saatlik üretimde 3 Kalite Kontrol Uzmanı tarafından belirli periyotlarda numuneler alınarak test edilmekte, bu testler ve  kontrollerin sonuçlarına göre ürünler üretilmekte ve üretimden çıkan ürünler aynı hassasiyetle test edilerek üretimden çıkmaktadır.Ayrıca firmamız ürünlerini bağımsız akredite laboratuvarlarında test ettirmektedir.Bu güne kadar akredite kuruluşların yaptığı testlerden geçemeyen ürünümüz olmamıştır.

KALİTE KONTROL LABORATUVARINDA YAPILAN TESTLER

 • Hidrostatik Basınca Mukavemet
 • Kopma Uzaması
 • Erime Akış Hızı
 • Yoğunluk
 • Boyutsal Kararlılık
 • Dış Darbe Mukavemeti
 • Vicat Yumuşama Sıcaklığı
 • Halka Esnekliği
 • Halka Rijitliği
 • Sızdırmazlık

PLASTİK BORULARIMIZIN TEKNİK DETAYLARI VE TESTLERİ